Please enable JS

TIOP-1.1.1-09/1 - Tanulói laptop program; A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztés

img
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Teleki Blanka
Szakgimnázium
Szakközépiskola
és Kollégium

A nyertes projekt megnevezése: Tanulói IKT infrastruktúra fejlesztése Tiszalökön

A pályázó neve és elérhetősége:
Tiszalök Város Önkormányzata
4450 Tiszalök, Kossuth út 67.

img
Tiszalök város honlapja

Tiszalök Város Önkormányzata 2010-ben sikerrel zárta a TÁMOP-3.1.4 kódjelű Európai Uniós támogatású pályázatot, melyben vállalta a TIOP-1.1.1-09/1 Tanulói laptop program; A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztés című pályázaton való részvételét.
A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami közvetve hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.
Közvetlen cél az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, a közoktatási intézmények számítógép-állományának korszerűsítése a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében.
A konstrukció közvetlenül hozzá kíván járulni az IKT-val támogatott 1:1 (1 diák/1 számítógép) oktatási környezet bevezetéséhez és elterjesztéséhez a közoktatásban. Az 1:1 IKT-val támogatott környezet az IKT-val támogatott oktatás eszközrendszerének azon következő generációja, amelyben a frontális pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra helyeződik, és amely még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és a kooperatív technikák fejlesztését.
A pályázat a fentieken kívül hozzájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a kompetencia fejlesztő oktatás alkalmazása során, valamint a konstrukció keretében megvalósított infrastruktúrafejlesztés hozzájárul az elektronikus mérés-értékelés, valamint az oktatási adminisztráció elterjesztéséhez.
2010 tavaszán beadta az erre a kiírásra elkészült pályázati anyagát melynek címe: „Tanulói IKT infrastruktúra fejlesztése Tiszalökön”. A pályázaton elnyert keretösszeg 7.387.094 Ft. A pályázat keretében 54 db tanulói laptop, 2 db tanári laptop a hozzájuk tartozó szoftverekkel, 2 db WiFi Access Point, 2 db Router és az eszközök tárolására alkalmas szekrények. A pályázat megvalósítása 2010 második félévében zárult.
Eredménye, hogy a gyerekek új módszerekkel, eszközökkel hatékonyabban készülhetnek fel a „nagybetűs életre”.

Képgaléria