Please enable JS

TÁMOP-3.1.5-09/A/2 - Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)

tamop3.1.5-09
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Teleki Blanka
Szakgimnázium
Szakközépiskola
és Kollégium

A nyertes projekt megnevezése: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0091
Pedagógustovábbképzés a tiszalöki középiskolában


A pályázó neve és elérhetősége:
Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
4450 Tiszalök, Ady Endre u. 35..

A projekt megvalósításában három kolléganő vett részt.
Zsirosné Kertész Katalin végzettségét a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar mérési, értékelési feladatokra felkészítő szakirányú továbbképzésén szerezte. A képzés négy féléves volt. Tanulmányai során megismerte és elsajátította azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, melyek segítségével képes lesz a nevelési-oktatási folyamatban jelentkező mérési-értékelési helyzetek hatékony ellátására, alkotó módon tudja felhasználni iskolánkban a megismert mérési módszereket.
Tanulmányai során több alkalommal végzett tanulmányaihoz szükséges méréseket, azokat elemezte, értékelte. A kapott elemzéseket megosztotta az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal.
A négy félév során igyekezett a tőle telhető legjobb tudása szerint megfelelni az elvárásoknak. Erőfeszítését siker koronázta, hiszen sikeresen teljesítette a vállalt faladatot. Megszerzett tudására az intézménynek hosszú távon is szüksége van.
Szabóné Lendák Gyöngyvér végzettségét a Nyíregyházi Főiskolán szerezte történelem mesterképzés keretében. Tanulmányai során megismerte a tantárgyban alkalmazható új pedagógiai módszereket, valamint az alkalmazható új technikákat és IKT eszközöket. Lehetőség nyílt  a történelmi folyamatok részletesebb megismerésére, lényeglátó és kreatív elemzőkészséggel összetett jelenségek elemzésére. A történettudomány korszerű kutatási eredményeinek, elméleteinek gyakorlatba való átültetésére, a tanítás-tanulás folyamataiban való felhasználására. Bővíthette ismereteit a történelemtanítás speciális eszköztárának (a történelem tankönyvek, munkafüzetek, feladatgyűjtemények, atlaszok, térképek, forrásgyűjtemények) felhasználási lehetőségeiről. A képzés két féléves volt és eredményesen teljesítette.
Faggyasné Balogh Erzsébet végzettségét a Nyíregyházi Főiskolán szerezte földrajz mesterképzés keretében. Tanulmányai során megismerte a tantárgyban alkalmazható új pedagógiai módszereket, valamint az alkalmazható új technikákat és IKT eszközöket A képzés két féléves volt és sikeresen teljesítette.
Minőségbiztosítási programunk célkitűzései között szerepel hosszú távon a tanulók tantárgyi teljesítményének növelése, neveltségi szintjének emelése. Ezek megvalósításának nélkülözhetetlen elemei a kellő alapossággal kidolgozott mérőlapok, feladatlapok kidolgozása elemzése, értékelése.  A mesterképzések eredményeképpen bővült a kollégák ismeretanyaga, a középiskolai tananyagra való tudományos rálátásuk, választékosabbá vált a módszertani kultúrájuk. Ennek következtében eredményesebbé vált az oktató-nevelő munkájuk. Ezeket szeretnénk kamatoztatni az elkövetkező években. Szeretnénk további kollégákat bevonni az új lehetőségek megismerésébe belső képzések formájában, valamint bemutató foglakozások keretében, kielemezve a tapasztalatokat.

Képgaléria