logo  
4450 Tiszalök, Ady Endre u. 35.
 
 
    Kezdőlap
 
TIOP-1.1.1-07/1
A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztés

A nyertes projekt azonosítója, megnevezése:
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0160
Okos iskola okos gyerekeknek Tiszalökön

A pályázó neve és elérhetősége:
Tiszalök Város Önkormányzata
4450 Tiszalök, Kossuth út 67.

Az Okos iskola okos gyerekeknek Tiszalökön című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0160 azonosítójú projekt zárórendezvénye zajlott le 2011. június 2-án Tiszalökön. Ezzel befejeződött az oktatási infrastruktúra fejlesztés egy szakasza. Tiszalök város önkormányzata 2008 februárjában adta be pályázatát két feladat-ellátási hellyel, nevezetesen a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium oktatási intézményekkel. Ezen projekt keretében létszámarányosan lehetett pályázni asztali számítógépekre, tanteremszám függvényében pedig úgynevezett tantermi csomagra, mely tartalmazza az interaktív táblát projektorral és notebook-kal együtt. Lehetett még pályázni hálózati eszközökre is.  Így összesen több mint negyven millió forintos támogatással sikerült fejleszteni az informatikai infrastruktúra eszközrendszerét. Ennek eredményeként lehetőség nyílt mindkét oktatási intézményben a mai modern oktatási módszerek bevezetésére és majdani alkalmazására. Az általános iskolában 37 iskolai PC és 17 tantermi csomag, míg a középiskolában 19 iskolai PC és 6 tantermi csomag került beüzemelésre 2011 májusában. Mindkét oktatási intézmény vállalta, hogy a tanítás során az egyes tantárgyak éves óraszámának 30 százalékában alkalmazza a fenti eszközrendszert a tanítás folyamán. A pedagógusoknak és a gyerekeknek valamivel több, mint két hetük maradt a birtokba vételre és a használatra. Ezen rövid idő alatt is élvezték a gyerekek az eszközök használatát.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja
Tiszalök Város honlapja