Az oldal használatához engedélyezze a JavaScriptet

Tiszalök Középfokú Oktatásáért Alapítvány adószáma: 18819937-1-15

Miért érdemes szakmát tanulni?

Iskolánkban elérhető képzések

Aktuális hírek

2020.09.29.

Évnyitó

2020 szeptember 1, 8:00

Back to school

Álláshirdetés

Magyar-történelem szakos oktató

A böngészője nem támogatja a PDF fileok megjelenítését PDF letöltése.

IT eszköz pályázat
hátrányos helyzetű gyermekek beintegrálása a digitális oktatásba.

Tájékoztató

a 2020/2021. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozásról a Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumába

Szerezz szakmát

NYELVTANFOLYAM - GINOP–6.1.3
120 órás ANGOL és NÉMET INTENZÍV TÉRÍTÉSMENTES - ONLINE - KÖZÉPFOKÚ NYELVIZSGA FELKÉSZÍTÉS
középfokú nyelvvizsga felkészítés

Rendkívüli felvételi eljárás

A jelentkezési lap letölthető
ITT
Szerezz DÍSZMŰKOVÁCS szakmát a TELEKI-ben!

Képzésről

  • szakképesítés OKJ száma: 34 211 01
  • 900 órás képzés
  • képzési napok hétvégenként
  • a képzés indulása: 2020 szeptember
  • jelentkezési határidő: 2020 augusztus 1.
  • a képzés díja: ÖNKÖLTSÉGES
  • részletfizetési lehetőség

Jelentkezési feltételek

  • általános iskolai bizonyítvány
  • betöltött 18. életév
  • egészségügyi alkalmasság

Érdeklődni lehet:

Gyakorlati képzést biztosítja: Vajda László

a népművészet mestere, a magyar kultúra lovagja, Király Zsiga-díjas népi iparművész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, művészeti vezető, és fia

ifj. Vajda László

kovácsmester műhelyeiben, Tiszaeszlár

díszműkovács képzés
Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
A koronavírus járvány terjedése miatt a kormány az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.
Az új munkarendben 2020. március 16-tól, azaz a mai naptól a tanítás online felületeken folyik a Nyíregyházi Szakképzési Centrum minden tagintézményében. Ez egy más tanulástechnológiai lehetőség, nem szabadidő. Az oktatás a továbbiakban is zavartalanul folytatódik.
Minden diákot az osztályfőnöke, szaktanára keresni fog a teendőkkel kapcsolatban. A tananyagot elsősorban elektronikus úton juttatjuk el a tanulók felé. A házi feladatot az e-Kréta rendszerben teszik közzé a szaktanárok. További segédanyagokat az iskolák illetve a szaktanárok által megválasztott digitális platformon fogjuk megosztani. A számonkérés formájáról a tanulókat ugyancsak elektronikus formában értesíteni fogják a szaktanárok. Az érdemjegyeket az e-Kréta rendszerben fogjuk megjeleníteni.
Az iskolák hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 között, pénteken 8:00-14:00 között tartanak nyitva. Kérünk mindenkit, hogy az adott tagintézmény felkeresése előtt az iskola telefonszámán érdeklődjenek ennek menetéről!
Az új munkarend kialakítására létrehoztuk a Nyíregyházi Szakképzési Centrum vezetőiből és a tagintézmények igazgatóiból álló Operatív munkacsoportot, melynek feladata kidolgozni a tantermen kívüli digitális munkarend egységes szabályait.
A kapcsolattartás érdekében kérjük Önöket, hogy folyamatosan kísérjék nyomon az e-Kréta rendszert, valamint a Centrum és a tagintézmények honlapjait, Facebook felületeit.
Számítunk az Önök együttműködésére. Köszönjük megértésüket!
Kérdésével, észrevételével forduljon hozzánk bizalommal az alábbi e-mail címen: centrum@nyiregyhaziszc.hu
Nyíregyháza, 2020. 03.16.
Gurbánné Papp Mária
főigazgató
Kedves Diákok!
Mostanra biztosan Ti is értesültetek már a bejelentésről, miszerint 2020. március 16-tól a diákok nem látogathatják az oktatási intézményeket, új oktatási munkarend lép életbe.
Tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben.
A kollégisták ne jöjjenek vissza a kollégiumba!
Tanulni majd kell. A részletekről igyekszünk minél hamarabb tájékoztatni mindenkit a rendelkezésünkre álló csatornákon: honlap, Facebook, e-mail, e-Kréta, osztályfőnök
Kérem mindenki türelmét a kialakult helyzettel kapcsolatban!
Kérem, osszátok meg ezt az információt, hogy minden telekishez eljusson!

Kiss László
igazgató
GINOP-6.2.3 projekt
GINOP-6.2.3 – Nyíregyházi Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése
EFOP 2.2.0-16.2016.00002
EFOP-2.2.0-16-2016-00002 projekt
Az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése" elnevezésű kiemelt projekt alapvető célja a 16 év alatti lakosság mentális egészségi állapotának javítása, az ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer fejlesztése és a korszerű, költséghatékony működtetés feltételeinek kialakítása.
EFOP 2.2.0-16.2016.00002
Tisztelt Szülők!
Kedves Tanulók!
2019. december 7-én és 2019. december 14-én, szombaton iskolánkban tanítás nélküli munkanap lesz. A tanulóknak nem kell az iskolában megjelenniük!
Megértésüket köszönjük!

Tájékoztató füzet az alapszakmákról

Nyári Gyakorlat

Nyári Gyakorlat
A hegesztő tanulók a nyári gyakorlat keretében Tiszadada Község Önkormányzatának is segítettek a kerítés elkészítésében.
CZIFRÁK ROLAND
EMLÉKTORNA
2019 OKTÓBER 7-ÉN 14 ÓRÁTÓL MEGRENDEZÉSRE KERÜL A CZIFRÁK ROLAND KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ EMLÉKTORNA
HELYE: TISZALÖK, HONVÉD ÚTI SPORTTELEP

Az eseményről készült képeket megtekinthetik

IDE KATTINTVA
img

2019.09.02. 08:00

Tanévnyitónyitó: 2019 szeptember 2. 8 óra

2019.05.03.

Ballagás 2019
12. B, 11. C, 11. D osztályok ballagási képei

Szakmák Éjszakája 2019.04.12.

Szakmák Éjszakája

2019 április 12

Kezdés 18:00

img

Gyászhír

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy iskolánk nyugalmazott igazgatója, Koszta Mihály életének 66. évében eltávozott közülünk.

Koszta Mihály elkötelezett, széles látókörű, a változásokra fogékony pedagógus volt, aki élethivatásnak tekintette a pedagóguspályát. Oktatott, nevelt szakmunkásokat, szakközépiskolásokat, esti tagozaton felnőtteket. 1972-1977 között a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán tanult, ahol matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Ezt követően a tiszavasvári Vasvári Pál Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban helyezkedett el. Első perctől kezdve az állandó megújulásra törekedett. Célja volt, hogy megfeleljen a szülők, diákok elvárásainak, a kor újabb és újabb kihívásainak. Tudását, ismereteit folyamatosan gyarapította, 1987-ben számítástechnika szakos középiskolai tanári végzettséget szerzett. Kezdetben középiskolai tanárként, majd osztályfőnökként is dolgozott. Precíz, következetes munkájának eredményeképpen egyre felelősségteljesebb pozícióba került. Munkaközösség-vezető, majd igazgatóhelyettes lett. A több évtizedes munka során permanens módon változott a közoktatási, köznevelési rendszer. Koszta Mihály rendelkezett azzal a kompetenciával, amely a változó környezethez való alkalmazkodáshoz szükséges. Tisztában volt a pedagógus szerepének változásaival, az integráció és a szegregáció megoldási módjaival, a módszertani megújulás fontosságával, az informatika adta lehetőségek kiaknázásával, a törvényi, szakmai háttérrel

Tiszavasváriban 1993-tól részt vett a Világbank által finanszírozott képzések beindításában, melynek eredményeképp négy szakmacsoporttal (informatika, gépészet, mezőgazdaság és vegyészet) bővült a képzési paletta.

2000-től általános igazgatóhelyettesként sokrétű szervezési-tervezési tevékenységével elősegítette az intézmény további fejlődését. Projektmenedzsment munkájának is köszönhetően jelentős fejlesztések kezdődtek, a pályázatok többletforrást és intézményi sikereket hoztak. A Szakiskolai Fejlesztési Program, a HEFOP 3.1.3 NFT-s projekt, a TÁMOP-3.1.4 projekt igazi szemléletváltást követelt. Ennek kialakításában, a pozitív attitűd létrejöttében kiemelkedő szerepe volt. A változások igazi eredményeket, megvalósítható pedagógiai-módszertani elemeket, új típusú gondolkodást, módszereket és eljárásokat kívántak a pedagógusoktól; tanulmányi és szakmai sikereket hoztak.

img

(1953-2018)

Sokoldalúságát bizonyítja, hogy az intézményvezetés mellett az oktatás más területein is helyt állt. 1986 óta érettségi vizsgaelnök, 2005-től közoktatási szakértő, szakmai vizsgaelnöki feladatokat látott el.

Az egész életen át tartó tanulás jegyében 2002-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karán közoktatási vezetői diplomát szerzett, 2003-ban a CISCO Nemzetközi Hálózati Akadémia Debreceni Regionális Akadémiáján végzett. Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató volt matematikából, fizikából. informatikai alapismeretekből, 2000 óta ECDL vizsgáztató. Részt vett az Intézményi Minőségirányítási Csoport munkájában.

2007-től pedig 2016-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig igazgatóként irányította az újraindult tiszalöki Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot. Igazi lokálpatriótaként sokat tett azért, hogy Tiszalökön a középiskolai képzés folytatódhasson. A 2007/2008-as tanévben irányításával bevezetésre került az emelt óraszámú testnevelés a gimnáziumi osztályokban, a 2011/2012-es tanévtől pedig a rendészeti és katonai ismeretek oktatása gimnáziumi, illetve szakközépiskolai osztályokban. Nagy szerepet töltött be a szakképzés felfejlesztésében. Ebben az időszakban is számos nyertes pályázatot menedzselt, melyek hozzájárultak az iskola felszereltségének javításához, a pedagógusok módszertani fejlődéséhez. Sikeresen koordinálta a többszöri fenntartóváltást. A nevelést, oktatást és képzést elsősorban szolgáltatásnak tekintette. Ezért kiemelt célja volt a minőségi oktatás; a szakképzés nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó és szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás, a megfelelő színvonalú felnőttoktatás biztosítása.

Emlékét megőrizzük.

Nyíregyházi SZC Városi Szülői Értekezlet

Megnyitáshoz kattintson ide

A böngészője nem támogatja a PDF fileok megjelenítését PDF letöltése.

Boldog Iskola

2018.07.07.

2018.05.14.

Tájékoztató a Szakképzési Hídprogramról
A jelentkezési lap letölthető
ITT

2018.05.04.

2018.04.28.

img
A jelentkezési lap letölthető
ITT

2018.04.13.

Szakmák Ékszakája

2018 április 13

Kezdés 17:45


A művésznek magányosnak kell maradnia. (...) Nem csak a művésznek. Mindenkinek, aki nagyot akar alkotni.

img